Cardoner, tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit
/ Rubriek / Jezuïeten – Geschiedenis van de Orde

Met liefde en broederlijkheid. Een brief uit 1786.

Een brief van vicaris-generaal Gabriel Lenkiewicz aan pater Jean Clé te Antwerpen. door Mark Rotsaert S.J. Een vorig artikel over de Orde tijdens de opheffing belichtte de figuren van Henri Fonteyne uit Brugge en Adam Beckers uit Maastricht. (Cardoner 2012).…

BOEK: Brian O’Leary S.J., Sent into the Lord’s Vineyard. Explorations in the Jesuit Constitutions.

Zou er werkelijk nog iets nieuws te melden zijn over de Constituties van de Sociëteit van Jezus? Als dat het geval is, dan mogen we dat verwachten van…

Uitmunten in gehoorzaamheid. Enkele teksten van Ignatius

door Mark Rotsaert S.J.  Uit de Constituties van de Sociëteit van Jezus en de brieven van Ignatius komt een opvatting over de gehoorzaamheid naar voren…

Hoe de eerste jezuïeten met elkaar omgingen  

door Frans Kurris S.J.  Hoffelijk, geestig, kritisch, vrijmoedig – zo praatten de eerste jezuïeten met mekaar. De auteur baseert zich op het Narré, een fictieve dialoog, geschreven rond 1590 door pater Emond Auger. Het is de eerste door een jezuïet in…

BOEK: Petite Bibliothèque Jésuite

In het najaar van 2012 lanceerde uitgeverij Lessius (Bruxelles) een nieuwe serie: de Petite Bibliothèque Jésuite. Zoals de naam het zegt, gaat het om publicaties in klein formaat over de jezuïeten. Sinds haar ontstaan aan het begin van de moderne tijd is…

BOEK: Geestelijke Onderscheiding bij Ignatius, Mark Rotsaert S.J.

Het concept van het boek.   Eerst twee opmerkingen over de titel: Geestelijke onderscheiding bij Ignatius van Loyola. Vertaald en toegelicht door Mark Rotsaert S.J.   Vooreerst, Mark Rotsaert noemt zichzelf niet de auteur, maar vertaalt in elk hoofdstuk…

De Sociëteit van Jezus tijdens de opheffing 

door Mark Rotsaert S.J.  In 2014 is het precies tweehonderd jaar geleden dat de Sociëteit van Jezus, de jezuïetenorde die 41 jaar lang was opgeheven, opnieuw officieel werd hersteld.   Het jaartal 1773 is veel sterker in het geheugen van vele jezuïeten…

Met zachtheid en een rustig gemoed.

door Wauthier de Mahieu S.J.  Homilie gehouden in de Oude Abdij van Drongen op het feest van Ignatius, 31 juli 2010. De inspiratie komt uit het 15e  hoofdstuk van Maurice Giuliani L’accueil du temps qui vient (Paris, Bayard, 2003).  Ignatius heeft op…

Ignatius, ridder van God?

door Dries van den Akker S.J.  Hoe doen de ridderidealen waarmee Ignatius is grootgebracht zich verder gevoelen na zijn bekering, in zijn spiritualiteit en in zijn orde? Deze vraag was het onderwerp van een lezing die Dries van den Akker hield in het Ignatiushuis…

Ignatius priester. Een preek in een bejaardenhuis

door Frans Kurris S.J. Deze homilie werd gehouden in het Berchmanianum te Nijmegen op het feest van de heilige Ignatius, 31 juli 2009. In het jaar van de priester was de preek op het priesterschap van Ignatius toegespitst. Er waren ook drie medebroeders bij…