Cardoner, tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit
/ Rubriek / Ignatiaanse spiritualiteit

Het gemeenschappelijk onderzoek

door Philip Shano S.J. De laatste decennia is het besef gegroeid dat de ignatiaanse Oefeningen niet alleen waardevol zijn voor individuen, maar ook kunnen beleefd worden door groepen. Een voorbeeld daarvan is de “gemeenschappelijke onderscheiding”. In…

Jezuïeten in het leven van moeder Teresa

door  André Cnockaert S.J. Wie de “intieme geschriften” van Moeder Teresa leest, wordt getroffen door de aanwezigheid van een aantal jezuïeten…

Spirituele identiteit en mystiek

door Andreas Schönfeld S.J. Wanneer een missionaris niet contemplatief is, kan hij Christus niet op een geloofwaardige manier verkondigen. Het contact…

Een bepaalde kijk op de wereld

door  François Boëdec S.J.   Ik herinner mij dat twintig jaar geleden, toen ik op het punt stond in te treden bij de jezuïeten, ik getroffen werd door de woorden van de voormalige algemeen overste van de Sociëteit van Jezus, pater Arrupe. Hij schreef:…

Mary Ward en de “jezuïetessen”

door Pieter Paul Lembrechts SJ. Mary Ward (1585-1645) stichtte het instituut van de “Engelse juffrouwen”, een apostolische vrouwencongregatie naar het voorbeeld van de jezuïeten. Na korte tijd werden deze “jezuïetessen” door Rome verboden. De stichteres…

God dichtbij – over de kern van Ignatius’ spiritualiteit

door Jos Moons   Toen ik na vier jaar in de parochie bekendmaakte dat ik ging intreden bij de jezuïeten, leverde dat problemen op. Hoe leg je uit wat een jezuïet is en waar hij voor staat? Niet zozeer wat hij doet, zijn taken en werkzaamheden, maar…

Aantekeningen voor een profetische lekengemeenschap onder leiding van de Geest van God.

door Adolfo Nicolás S.J.   De Algemeen Overste van de jezuïeten sprak op de Algemene Vergadering van de Gemeenschap van Christelijk Leven (GCL), een ignatiaanse lekenbeweging. Dit was in augustus 2008 te Fátima, Portugal.  Wanneer het gebeurd is…

Zelfs onder het werken contemplatief worden.

door  Wilkie Au. “Contemplatief in de actie”: het is een kernidee van de ignatiaanse spiritualiteit. Maar wat er precies mee bedoeld wordt is niet zo eenvoudig te zeggen. Wilkie Au doet dit gegeven op een verfrissende en bevattelijke manier uit de doeken.…

Ignatiaanse spiritualiteit en gemeenschapsopbouw. Een getuigenis uit de parochie.

door Mary Blickman   Hoe kan de ignatiaanse spiritualiteit niet-jezuïeten inspireren om hun eigen zending te vervullen? Welke bijdrage kan iemand die gevormd is door de Geestelijke Oefeningen leveren aan bv. het concrete parochieleven? Schrijfster is…

Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (ucsia) en de invloed van ignatiaanse spiritualiteit.

door Luc Braeckmans. Het UCSIA komt voort uit de vroegere jezuïetenuniversiteit in die stad. Deze bijdrage schetst het ontstaan en de eigenheid van het centrum dat door niet-jezuïeten wordt gestuurd, maar sterk door de traditie van een jezuïetenuniversiteit…