Cardoner, tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit
/ Rubriek / Ignatiaanse spiritualiteit

“Gezondheid niet meer dan ziekte”

Medisch-pastorale aspecten door Matthias Mader. “Het is nodig dat wij ons onverschillig maken voor alles wat geschapen is... zozeer dat wij gezondheid niet méér verlangen dan ziekte...” Dat schrijft Ignatius in zijn Geestelijke Oefenin-gen (23). Matthias…

“Plaats mij bij U”, Over het gebed Ziel van Christus.

door Stephan Ch. Kessler S.J. Het gebed Ziel van Christus, heilig mij kan beschouwd worden als een beknopte samenvatting van de spiritualiteit van Ignatius.…

De Gemeenschap van Christelijk Leven. Verdieping van een identiteit.

door  Daniela Frank  Dit jaar bestaat de GCL 450 jaar.  Daniela Frank, voorzitster van de Uitvoerende raad van de wereld-GCL, blikte in 2007 terug…

Benedictus en Ignatius over individu en gemeenschap.

Door Henk Witte, bijzonder hoogleraar op de Xaverius-leerstoel voor spiritualiteit en theologie vanuit ignatiaans perspectief aan de Tilburg School of Catholic Theology.  In april 2012 sprak hij in de reeks 'Voedsel voor onderweg' in de Oude Abdij te Drongen.…

Gebed bij het oud worden. Pierre Teilhard de Chardin

Ik heb U mogen ontdekken, God, als “Degene die mij te boven gaat”. Geef dat, wanneer mijn uur gekomen is, ik U herkennen mag in de gedaanten van machten die vreemd en vijandig uit lijken te zijn op mijn vernietiging.   Wanneer mijn lichaam tekenen…

Het verlangen bemind te worden leidt tot de wil om te dienen: jonge mensen begeleiden.

door Bernard Mendiboure S.J. De cultuur waarin wij leven draagt het stempel van de technologie. Ze streeft ernaar te voorzien in onze behoeften. Daartoe “ontleedt” ze de werkelijkheid, terwijl het zoeken naar zingeving toch vraagt om een “synthese”.…

Celibaat in creativiteit

door Frans Kurris S.J.  Voor een gezonde celibaatsbeleving is een eschatologische, “jenseitige” motivering niet voldoende, maar is ook een engagement met het “Diesseits”, met de wereld van de mens en de cultuur, wenselijk.  Mijn kamer wordt schoongehouden…

Keuzes maken die verbinden

door Henk Witte, hoogleraar spiritualiteit en theologie  1. Inleiding  Het goede leven als voorwerp van keuze. De titels van beide inleidingen van dit symposium in Amsterdam : Keuzes maken die bevrijden en Keuzes maken die verbinden, wekken de suggestie…

Keuzes maken die bevrijden

door  Jan Peters S.J. Toespraak bij het 25-jarig bestaan van het Ignatiushuis, Amsterdam.   “Het leven is goed in het Brabantse land.” “As ge maor gelukkig zijt…” Kiezen voor goed leven en geluk liggen dicht bij elkaar. Maar beide vragen om nuancering.…

Magis – steeds meer?!

door Willi Lambert S.J.  “Het ignatiaanse magis is niet geboren uit dadendrang, uit een voortdurend overvragen van zichzelf of overvraagd worden door God, maar is een natuurlijke dynamiek die hoort bij het wezen van de liefde”, schrijft de Duitse pater…