Cardoner, tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit
/ Rubriek / Ignatiaanse spiritualiteit

Wijsheidstaal voor de grenzen

door Adolfo Nicolás S.J. “Van onze wortels naar de grenzen” was het thema van het 16e wereldcongrescongres van de Gemeenschap van Christelijk Leven (GCL) in Libanon. Pater Generaal sprak over de uitdagingen van vandaag. Eerst blikte de vergadering terug…

En todo amar y servir.

In alles liefhebben en dienen – En todo amar y servir:  Alberto Hurtado, Chileense jezuïet, overleden in 1951 en heilig verklaard in 2005, beschouwde…

Onderscheid leren maken, Het noviciaat als casus.

door Jos Moons S.J. In het noviciaat heb ik gemerkt dat “God in alles zoeken en vinden” helemaal niet zo gemakkelijk is. Goed kijken en helder zien…

Ik sta buiten voor het gesloten centrum.

Het vriest, de wind is ijskoud en sneeuw geselt mijn gezicht. “Registratie voor het bezoek begint pas over vijftien minuten”, zegt men mij, “U kunt buiten wachten.” Andere bezoekers, zonder wagen, staan hier al twintig minuten, sinds de laatste bus.…

“Gezondheid niet meer dan ziekte”

Medisch-pastorale aspecten door Matthias Mader. “Het is nodig dat wij ons onverschillig maken voor alles wat geschapen is... zozeer dat wij gezondheid niet méér verlangen dan ziekte...” Dat schrijft Ignatius in zijn Geestelijke Oefenin-gen (23). Matthias…

“Plaats mij bij U”, Over het gebed Ziel van Christus.

door Stephan Ch. Kessler S.J. Het gebed Ziel van Christus, heilig mij kan beschouwd worden als een beknopte samenvatting van de spiritualiteit van Ignatius. Anima Christi Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salva me. Sanguis Christi, inebria me.…

De Gemeenschap van Christelijk Leven. Verdieping van een identiteit.

door  Daniela Frank  Dit jaar bestaat de GCL 450 jaar.  Daniela Frank, voorzitster van de Uitvoerende raad van de wereld-GCL, blikte in 2007 terug op de weg die de gemeenschap, vooral sinds het Tweede Vaticaans Concilie, heeft afgelegd. De tekst werd door…

Benedictus en Ignatius over individu en gemeenschap.

Door Henk Witte, bijzonder hoogleraar op de Xaverius-leerstoel voor spiritualiteit en theologie vanuit ignatiaans perspectief aan de Tilburg School of Catholic Theology.  In april 2012 sprak hij in de reeks 'Voedsel voor onderweg' in de Oude Abdij te Drongen.…

Gebed bij het oud worden. Pierre Teilhard de Chardin

Ik heb U mogen ontdekken, God, als “Degene die mij te boven gaat”. Geef dat, wanneer mijn uur gekomen is, ik U herkennen mag in de gedaanten van machten die vreemd en vijandig uit lijken te zijn op mijn vernietiging.   Wanneer mijn lichaam tekenen…

Het verlangen bemind te worden leidt tot de wil om te dienen: jonge mensen begeleiden.

door Bernard Mendiboure S.J. De cultuur waarin wij leven draagt het stempel van de technologie. Ze streeft ernaar te voorzien in onze behoeften. Daartoe “ontleedt” ze de werkelijkheid, terwijl het zoeken naar zingeving toch vraagt om een “synthese”.…