Cardoner, tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit
/ Rubriek / Ignatiaanse spiritualiteit

Leven ten volle

door Geoffrey King SJ.  Een jezuïet die aan de dodelijke spierziekte ALS lijdt, hoopt de positieve wil om te leven te behouden, zelfs in het vooruitzicht van zwaar lijden.  In sommige landen overweegt men het wettelijk mogelijk te maken om het leven te…

Teksten van Jeroen Nadal

Contemplatief in de actie We weten dat vader Ignatius van God de uitzonderlijke genade ontving zich vrij te verheffen tot de beschouwing van de allerheiligste…

“Niet mijn wil, maar uw wil”

door Hans van Leeuwen S.J. Wat verstaan we onder de wil van God?  En hoe kunnen we de wil van God op het spoor komen? God en mens zijn geen concurrenten…

Heilige Grond.

door Paul Andrews S.J. Wij doen ons hele leven niets anders dan van het ene stukje heilige grond naar het volgende trekken (J.D. Salinger). Over voortgezette vorming valt niet te twisten. Het lijkt te betekenen dat we proberen bij de tijd te blijven, flexibel…

Opvoeden volgens Ignatius.

door Guy Dalcq. De auteur is leraar Nederlands, Duits en godsdienst op het Sint-Barbaracollege te Gent en houdt zich intens bezig met de ignatiaanse pedagogie.  Hier spreekt een leraar tot zijn collega’s. Wat hij zegt is geen theorie, maar staat dicht bij…

Ignatius, een mystiek van het menselijke handelen

door Henri Madelin S.J. Is Ignatius een man van een religieuze instelling: de Sociëteit van Jezus? Hij heeft laten zien dat hij haar een duurzame armatuur kon geven, goed om ze ver in de ruimte en in de tijd voort te stuwen. Ze overleeft tot op vandaag,…

Wijsheidstaal voor de grenzen

door Adolfo Nicolás S.J. “Van onze wortels naar de grenzen” was het thema van het 16e wereldcongrescongres van de Gemeenschap van Christelijk Leven (GCL) in Libanon. Pater Generaal sprak over de uitdagingen van vandaag. Eerst blikte de vergadering terug…

En todo amar y servir.

In alles liefhebben en dienen – En todo amar y servir:  Alberto Hurtado, Chileense jezuïet, overleden in 1951 en heilig verklaard in 2005, beschouwde dit als het motto van zijn leven. Hier volgen enkele regels uit en brief aan een vriend die hem geschreven…

Onderscheid leren maken, Het noviciaat als casus.

door Jos Moons S.J. In het noviciaat heb ik gemerkt dat “God in alles zoeken en vinden” helemaal niet zo gemakkelijk is. Goed kijken en helder zien spreekt niet vanzelf. Een mens moet onderscheid leren maken. Dit stuk vertelt hoe het mij wat dat betreft…

Ik sta buiten voor het gesloten centrum.

Het vriest, de wind is ijskoud en sneeuw geselt mijn gezicht. “Registratie voor het bezoek begint pas over vijftien minuten”, zegt men mij, “U kunt buiten wachten.” Andere bezoekers, zonder wagen, staan hier al twintig minuten, sinds de laatste bus.…