Cardoner, tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit
/ Rubriek / Ignatiaanse spiritualiteit

Brief van Ignatius van Loyola aan Jezuïeten van Nu

Karl Rahner SJ kroop in de huid van Ignatius en schreef over "de kern van de jezuïetenroeping zoals deze zich in vier eeuwen heeft ontwikkeld, en wat deze vandaag de dag aan kracht in zich heeft". Karl Rahner (1904-1984), een Duitse jezuïet, was een van…

Geleefde kuisheid – Psychoseksueel welbevinden in het jezuïetenleven

door Gerdenio Sonny Manuel S.J. Een leven zonder seks is nauwelijks zinvol, als geleefde kuisheid niet wordt verstaan in haar totale diepte en breedte.…

Religieus celibaat in een geseculariseerde tijd

door Michael C. McCarthy S.J. Onze pijn: zal er iemand bij me zijn als ik sterf? Een paar jaar geleden mocht ik als gastdocent een semester lesgeven…

Leven ten volle

door Geoffrey King SJ.  Een jezuïet die aan de dodelijke spierziekte ALS lijdt, hoopt de positieve wil om te leven te behouden, zelfs in het vooruitzicht van zwaar lijden.  In sommige landen overweegt men het wettelijk mogelijk te maken om het leven te…

Teksten van Jeroen Nadal

Contemplatief in de actie We weten dat vader Ignatius van God de uitzonderlijke genade ontving zich vrij te verheffen tot de beschouwing van de allerheiligste Drie-eenheid en in haar te rusten. Op sommige momenten werd hij door de genade gestuwd tot de contemplatie…

“Niet mijn wil, maar uw wil”

door Hans van Leeuwen S.J. Wat verstaan we onder de wil van God?  En hoe kunnen we de wil van God op het spoor komen? God en mens zijn geen concurrenten van elkaar, maar partners, aldus Hans van Leeuwen SJ  in Drongen in november 2011 op een studieweekend…

Heilige Grond.

door Paul Andrews S.J. Wij doen ons hele leven niets anders dan van het ene stukje heilige grond naar het volgende trekken (J.D. Salinger). Over voortgezette vorming valt niet te twisten. Het lijkt te betekenen dat we proberen bij de tijd te blijven, flexibel…

Opvoeden volgens Ignatius.

door Guy Dalcq. De auteur is leraar Nederlands, Duits en godsdienst op het Sint-Barbaracollege te Gent en houdt zich intens bezig met de ignatiaanse pedagogie.  Hier spreekt een leraar tot zijn collega’s. Wat hij zegt is geen theorie, maar staat dicht bij…

Ignatius, een mystiek van het menselijke handelen

door Henri Madelin S.J. Is Ignatius een man van een religieuze instelling: de Sociëteit van Jezus? Hij heeft laten zien dat hij haar een duurzame armatuur kon geven, goed om ze ver in de ruimte en in de tijd voort te stuwen. Ze overleeft tot op vandaag,…

Wijsheidstaal voor de grenzen

door Adolfo Nicolás S.J. “Van onze wortels naar de grenzen” was het thema van het 16e wereldcongrescongres van de Gemeenschap van Christelijk Leven (GCL) in Libanon. Pater Generaal sprak over de uitdagingen van vandaag. Eerst blikte de vergadering terug…