Cardoner, tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit
/ Rubriek / Geestelijke Oefeningen – Begeleiden

Vrouwen met wijd open ogen.

door Mariola López Villanueva R.S.C.J.   Hoe zou het zijn als men zich concentreerde op vrouwen bij het kiezen van Bijbelteksten bij het geven van de Oefeningen? Nu worden mensen vaak tot contemplatie uitgenodigd aan de hand van verhalen over mannen:…

De plaats waar je staat is … heilige grond Het spanningsveld tussen psychotherapie en geestelijke begeleiding.

door Tineke Renkema-Boersma  De auteur is geestelijk begeleider en psychotherapeut en woont in de gemeenschap De Hooge Berkt in Noord-Brabant. Het artikel…

Een ignatiaans model van geestelijke begeleiding

door Brian O’Leary S.J.  Tussen de verschillende benaderingen van geestelijke begeleiding neemt de ignatiaanse aanpak een eigen plaats in. Brian O’Leary…

Een cursus geloofsvorming op ignatiaanse grondslag

 door  Jean Bastiaens De cursus kwam tot stand in de context van het christelijk vormingswerk in Vlaanderen (CCV) en heeft ondertussen viermaal plaatsgevonden.  Nadat hij drie keer had deelgenomen aan een door de Vlaamse jezuïeten georganiseerde pelgrimstocht…

BOEK: Umwandlung in Christus. Die Dynamik des Exerzitien-Prozesses. Alex Lefrank

“Dit boek is ontstaan in een lange periode waarin ik het voorrecht had veel mensen op hun weg met God te begeleiden.” Met die zin opent Alex Lefrank het boek dat mag worden beschouwd als zijn levenswerk. Lange tijd heeft hij eraan gewerkt en het is de…

Vorming van leken: hen maken tot partners in het pastoraat.

door Maureen McCann Waldron.    Met 38 jaar was ik moeder en een druk bezette vrouw die carrière wilde maken; toen kreeg ik van God een uitnodiging. Dit vriendelijke en tedere  appèl zou mijn leven in alle opzichten, met inbegrip van mijn gezin en…

BOEK: The Spiritual Exercises Reclaimed. Uncovering Liberating Possibilities for Women. Dyckman e.a.

Onder de commentaren op de Geestelijke Oefeningen van Ignatius neemt The Spiritual Exercises Reclaimed een bijzondere plaats in. De auteurs, drie Amerikaanse religieuzen, hebben een degelijk handboek afgeleverd, waaraan uitgebreid wetenschappelijk onderzoek…

BOEK: Bernard Mendiboure S.J., Lire la Bible avec Ignace de Loyola.

  Dit boek [mogelijke titel in het Nederlands: “Met Ignatius van Loyola de Bijbel lezen”] wil een goede metgezel zijn voor de retraitebegeleider en voor de begeleide. Bernard Mendiboure, jezuïet, volgt het schema van de vier weken van de Geestelijke…

“Cura personalis”: persoonlijke begeleiding.

door Peter-Hans Kolvenbach S.J.   Een kenmerkend aspect van de Geestelijke Oefeningen, en evenzeer van de jezuïtische vorming en pedagogie is de persoonlijke begeleiding. Wat dit begrip inhoudt wordt hier toegelicht aan de hand van de Aantekeningen aan…

Een pedagogie van de beste keuze: Kiezen volgens de Geestelijke Oefeningen.

door Mark Rotsaert S.J.   Centraal in de Geestelijke Oefeningen staat de “keuze”. Ignatius heeft de Oefeningen opgevat als een methode om iemand te helpen bij het doen van een levenskeuze waarin het evangelie een beslissende rol speelt. Een kenner…