Cardoner, tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit
/ Rubriek / Geestelijke Oefeningen – Begeleiden

“Niet mijn wil, maar uw wil”

door Hans van Leeuwen S.J. Wat verstaan we onder de wil van God?  En hoe kunnen we de wil van God op het spoor komen? God en mens zijn geen concurrenten van elkaar, maar partners, aldus Hans van Leeuwen SJ  in Drongen in november 2011 op een studieweekend…

Wat Ignatius niet wist over keuzes maken.

door Nicolas Standaert S.J. De context waarin mensen tegenwoordig een keuze doen is veel complexer dan in de tijd van Ignatius.  Door psychologisch en…

Leven met de Geestelijke Oefeningen. Mary Blickman.

door Hans van Leeuwen S.J. Ook spiritualiteit is tijdgebonden. Was het geven van bezinningsdagen in de jaren vijftig van de vorige eeuw vaak eenrichtingsverkeer,…

Geestelijk gesprek in een parochie

door Michel Kobik S.J. Tot de traditionele activiteiten van de jezuïeten om de medemens te helpen hoort het geestelijk gesprek. De auteur laat zien hoe hij dat beleeft in een parochie in de binnenstad. Wij bevinden ons in hartje “nieuwe stad” vlakbij…

Hoever mag je gaan? – De ignatiaanse Oefeningen, getrouwheid en aanpassing

door Philip Endean S.J. In welke mate is aanpassing van de Geestelijke Oefeningen van Ignatius gerechtvaardigd? Hoever mag je daarin gaan? Wanneer kun je een retraite nog ignatiaans noemen en wanneer niet meer? De auteur formuleert een antwoord op deze vraag,…

Oog in oog.  Van schuldgevoel naar zondebesef

door Tineke Renkema-Boersma - psychotherapeut en lid van de gemeenschap De Hooge Berkt in Bergeijk.  Zondebesef is een toegangspoort tot de liefde. Kunnen aanvaarden dat je aanvaard bent is een heilig goed, maar allesbehalve vanzelfsprekend. Vandaar dat…

Het verlangen bemind te worden leidt tot de wil om te dienen: jonge mensen begeleiden.

door Bernard Mendiboure S.J. De cultuur waarin wij leven draagt het stempel van de technologie. Ze streeft ernaar te voorzien in onze behoeften. Daartoe “ontleedt” ze de werkelijkheid, terwijl het zoeken naar zingeving toch vraagt om een “synthese”.…

De begeleiding van de Derde Week

door Wauthier de Mahieu S.J.  In de opbouw van de Geestelijke Oefeningen kent Ignatius een belangrijke plaats toe aan het lijden en de dood van Jezus. Heel de “Derde Week” wordt eraan gewijd. Deze bijdrage wil een hulp zijn, vooral voor begeleiders, om…

Waarom charmeert Ignatius zoveel protestanten?

door Ursula Tissot, predikant en verantwoordelijk voor oecumenische retraites in de ignatiaanse traditie in het Centre de Sornetan (Bern). Hoe kun je nu iemand vertrouwen die zegt, wanneer je iets wits ziet, te geloven dat het zwart is, wanneer de hiërarchische…

Gedachten over jonge mensen en de ignatiaanse methode. Geestelijke oefeningen voor een levenskeuze.

door Nathan Stone S.J. De auteur werd geboren in Texas, maar behoort tot de Chileense jezuïetenprovincie. In Chili was hij actief in het sociaal apostolaat, de opvoeding en het jeugdwerk. Hij gaf een tijd geestelijke oefeningen in het retraitehuis Montserrat…