Cardoner, tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit
/ Rubriek / Andere Bronnen van Inspiratie

Met moslims samen leven in Europa

door Jean-Marc Balhan S.J.  De vrees overwinnen, dat is een “geestelijke oefening”. Zo kun je het leven in een multireligieuze samenleving benaderen vanuit de invalshoek van de ignatiaanse spiritualiteit. I.  Beginnen daar waar men is  Men noemt geestelijke…

Aandacht geven aan je adem om leiding te kunnen geven

door Michael Bordt S.J.  Ignatiaanse spiritualiteit voor leidinggevenden, voorbeeld van een aanbod voor een specifieke doelgroep. Als vertegenwoordigers…

De jachthond uit de hemel – gedicht van Francis Thompson

door Hugo Roeffaers S.J. en Paul Verdeyen S.J. Veel teksten sporen de mens aan om God te zoeken, maar zo weinig mensen beseffen dat God ons meer zoekt…

Bidden met kunst

door Walter Fabri S.J. Je kunt niet alleen met een Bijbeltekst bidden, maar ook met een schilderij, beeldhouwwerk of ander kunstwerk. Een museum is een plaats waar je tot gebed kunt komen. Walter Fabri is stafmedewerker van de Oude Abdij van Drongen. Bidden…

Op zoek naar je grondmelodie: de Geestelijke Oefeningen hertaald. In gesprek met Renilde Vos

door Ilse Dekker  De Oefeningen van Ignatius worden hertaald naar een "methode van het hart" door Renilde Vos van de Universitaire Parochie Leuven. Over die hertaling en over haar drijfveren werd zij ondervraagd door de coördinator identiteit van het Stanislascollege…

Wat Ignatius niet wist over keuzes maken.

door Nicolas Standaert S.J. De context waarin mensen tegenwoordig een keuze doen is veel complexer dan in de tijd van Ignatius.  Door psychologisch en economisch onderzoek over keuzes hebben we wel wat bijgeleerd.. Deze inzichten kunnen de richtlijnen voor…

De mystiek van het doen en de mystiek van het zijn: Ignatius en Charles de Foucauld.

door Wauthier de Mahieu S.J. Een vergelijkende benadering van de ignatiaanse contemplatie in de actie en de mystiek van het zijn van Charles de Foucauld. De voornaamste inspiratiebronnen voor dit artikel waren: Trouver Dieu en toutes choses, in M. Giuliani…

De jezuïeten en de sociale leer van de kerk.

Sociaal apostolaat bij de jezuïeten?  Ludwig Van Heucke SJ, coördinator van de Dienst voor Wereldsolidariteit in Brussel, over de beginselen en de praktijk van het christelijk sociaal handelen zoals geleerd en geleefd door leden van de jezuïetenorde.  Het…

Leren van onze boeddhistische broeders.

De Filippijnse scholastiek Mark Lopez deelt zijn ervaring van een boeddhistische retraite in Thailand onder leiding van de eerwaarde abt Piyatassi Bhikku. De retraite maakte deel uit van een programma van een maand dat jezuïeten in de vorming de gelegenheid…

“Gezondheid niet meer dan ziekte”

Medisch-pastorale aspecten door Matthias Mader. “Het is nodig dat wij ons onverschillig maken voor alles wat geschapen is... zozeer dat wij gezondheid niet méér verlangen dan ziekte...” Dat schrijft Ignatius in zijn Geestelijke Oefenin-gen (23). Matthias…